INDKØB, UDBUD & OPS

International spiller

Danske virksomheder har en høj stjerne hos FN. Tallene for 2015 viser, at Danmark ligger på en syvende plads over de største leverandører til FN, og hvis der korrigeres for indbyggertal, ryger Danmark sammen med Schweiz helt til tops.

– Danmark har hele tiden ligget flot placeret på FN’s leverandørliste, og det er meget positivt, at danske virksomheders salg fortsat er stigende. Der er flere grunde til, at danske virksomheder sælger så mange varer og tjenester til FN. Dels er flere FN-organisationer til stede i Danmark, og dels har vi en gruppe danske virksomheder, som har specialiseret sig i salg til FN . Det siger Thomas Bustrup, direktør i DI(foto).

FN købte i 2015 ind for 3,8 milliarder kroner fra danske virksomheder, hvilket er markant mere end de øvrige nordiske lande. Til sammenligning var Norges samlede salg på 325 millioner kroner, hvilket svarer til 9 procent af Danmarks samlede salg, Sveriges samlede salg lå på 242 millioner kroner og Finlands var på blot 66 millioner kroner.

Selvom FN er en stor spiller, er FN-markedet langt fra kun for de store virksomheder. 45 procent af Danmarks samlede leverancer til FN var i 2014 fra danske virksomheder med under 100 ansatte, og til sammenligning stod virksomheder med mere end 500 ansatte for blot 5 procent.

– De danske mindre og mellemstore virksomheder er specialiserede og tilbyder en bred vifte af gode løsninger til FN’s organisationer. Det er der grund til at være stolt over, siger Thomas Bustrup. Inden for serviceområdet dominerer transportsektoren, som tegnede sig for 70 procent af det danske salg af serviceydelser til FN i 2015, og på varedelen viser tallene, at det særligt var IT-udstyr (34 procent), farmaceutiske produkter (19 procent) og køretøjer (17 procent), som var velrepræsenteret.