MARKEDS- & AKTØRNYT

Odense køber ind

Kom til leverandørdag den 08. september 2017 på Odense Rådhus og bliv klædt på til at være leverandør til Odense Kommune, lyder invitationen.

Det kan for virksomheder være svært at gennemskue, hvordan man kommer i betragtning som leverandør til en kommune, og hvordan kommunens indkøbsprocesser foregår. Det gælder særligt for små- og mellemstore virksomheder. Odense Kommune ønsker at komme i tættere dialog med erhvervslivet om indkøb og udbud og inviterer derfor til leverandørdag.

Dagen vil bestå af en kombination af faglige oplæg og mulighed for at besøge forskellige stande, hvor vores fagpersoner kan hjælpe med at besvare lige præcis dit spørgsmål. I sidste ende håber vi at dagen kan bidrage til, at vi som indkøber og I som leverandører sammen bliver klogere på de opgaver og udfordringer, som vi hver især har.

Du kan læse mere om programmet og standene http://www.odense.dk/erhverv/udbud/leverandoerdag/program-og-stande.