Digitalisering

Jubler over chef!

Det er ikke så tit at en kommunal it-udvikler direkte bryder ud i jubel og hylder sin chef, er ikke noget man så tit oplever – ej heller på de sociale medier….

Men det gør Jacob Hansen, it-udvikler hos Skanderborg Kommune.

Jacob Hansen

Han hylder sin chef: Anders Schøler Kollin , der er digitaliseringschef i Skanderborg med følgende: Min dygtige chef Anders Schøler Kollin har begået en ny digitaliseringsstrategi.  – Jeg har bidraget en lille smule med en række arkitekturprincipper, som nu er udkommet i en pixiudgave, skriver Jacob Hansen!

Andres Schøler Kollin

Det er bare at ønske tillykke med et stort engagement i Skanderborg …

Læs strategien her: https://www.skanderborg.dk/Files/Files/Dagsordner/committee_2305/agenda_284460/documents/6350920c-9eb1-458f-90ce-d2f0b24c2afd.pdf

Digitaliserings- og IT-strategi for Skanderborg Kommune 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre en fælles ramme og sætte retning for udvikling, indkøb, implementering og anvendelse af digitale løsninger i Skanderborg Kommune i årene 2017-2020. Strategien tager afsæt i de nationale digitaliseringsstrategier for perioden 2016- 2020 og erstatter Skanderborg Kommunes digitaliseringsstrategi for årene 2011 – 2016. Digitaliserings- og IT-strategien adresserer en række tværgående indsatsområder, der skal bidrage til gode digitale brugeroplevelser for såvel borgere og medarbejdere i Skanderborg Kommune og på samme tid understøtte effektiv drift af den kommunale forretning. Derudover skal strategien understøtte de områdespecifikke indsatser, der er …………