FORSYNING & ENERGI

Frasælger gashandel

Energiselskaberne Seas-NVE og Eniig har købt HMN Naturgas. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse. Den nyerhvervede kundeportefølje deles mellem Seas-Nve og Eniig og vil herefter indgå i de to selskabers eksisterende gasforretninger.

Denne information kommer frem, meget kort tid efter at det er oplyst, at HMN Naturgas har indgået en principaftale med staten om at overtage selve gasnettet.

For HMN Naturgas, der i dag ejes af 57 kommuner i Hovedstaden, Midt- og Nordjylland, har det været rettidig omhu at overveje ny ejer til den kommercielle del af forretningen, lyder meldingen. Især efter, at regeringen med sin forsyningsstrategi har lagt op til at samle gasdistributionsnettene og samtidig adskille netselskaber (der står for drift og vedligehold af distributionsnettet) og handelsselskaber (der står for salg og kundeservice).

TILFREDS FORMAND. – Jeg er særdeles tilfreds med den proces, vi har haft, og jeg mener, den er endt med, at vi har fundet den helt rigtige køber. De har det lange lys på, er særdeles veletablerede i den danske forsyningssektor og et helt rigtigt match. De har mulighed for at fortsætte den positive udvikling, vi har stået for hidtil, for fortsat at drive selskabet effektivt og tilbyde forbrugerne en konkurrencedygtig leverance og et højt serviceniveau. Jeg glædes også over, at køberne ønsker at videreføre en kundevenlig og omkostningsbaseret prispolitik, lyder det fra bestyrelsesformand i HMN Naturgas, Ole Bjørstorp.

Aftalens parter afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse, hvilket forventes at blive modtaget inden udgangen af 2017. Handlen er ligeledes betinget af godkendelse fra repræsentantskabet i HMN Naturgas, og af at Folketinget vedtager et foreliggende lovforslag for den kommunale modregning på naturgasområdet. I perioden frem hertil vil parterne forberede den kommende planlægningsproces.