SAMFUND

Cepos: Udliciter togdrift

CEPOS offentliggør i dag en analyse af potentialet ved øget udlicitering af den danske togdrift. Analysen, der er gennemført for CEPOS af tidligere mangeårig direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Finn Lauritzen, viser, at det er et besparelsespotentiale på 700 mio. kr. om året ved fuld udlicitering. – Analysen viser, at der er et samfundsøkonomisk potentiale på 700 mio.kr. om året ved at sende hele driften i fri licitation. Der er ingen saglige grunde for fortsat at friholde dele af driften eller udskyde det med henvisning til signalproblemer eller særlige hensyn til DSB, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS.

– Der bør lægges en køreplan for at få togdriften i udbud i klumper, så alle strækninger kommer i udbud inden for en kortere tidshorisont, og man samtidig kan indhente erfaringer undervejs”, udtaler analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS. – Der skal sikres armslængde mellem DSB og politikerne ved, at selskabet privatiseres og udover at udlicitere driften bør statens investeringer i baner og materiel revideres, så der kun investeres, hvor der er et klart samfundsøkonomisk overskud. Det gælder bl.a. de tvivlsomme investeringer i banen til Billund og forbindelsen ved Vejle Fjord.

Læs analysen her: http://cepos.us8.list-manage2.com/track/click?u=00cdc4956ce95ac01c564adfa&id=da13d91878&e=07abed3e1f