INDKØB, UDBUD & OPS

SKI-aftale: 02.08 Tele og data

Telenor har atter sat sig tungt på SKI-aftale om levering af tele- og datatjenester til en række små og store offentlige kunder i Danmark. Den nye aftale er gældende  i 24 måneder – og det med mulighed for forlængelse

Det handler om Fastnet- og mobiltelefoni, bredbånd, telefoner, modemmer, telemetri, dækningsanlæg samt tilbehør og teknisk bistand til det offentlige.

Det er Telenor, dder har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på delaftale 1 og delaftale 2 og bliver derfor primær leverandør på begge delaftaler. TDC tildeles pladsen som anden leverandør på begge delaftaler. Den kommende aftale er attraktiv for både små og store offentlige kunder med priser på markedsniveau og et opdateret sortiment, der afspejler den teknologiske udvikling i markedet.

Standstill er nu udløbet, og aftalen forventes at træde i kraft den 12. juli 2017.

Den kommende frivillige aftale indeholder  en bred palet af ydelser og produkter inden for tele- og datakommunikation, som vil dække indkøbsbehovet hos såvel små som store offentlige kunder. Aftalen indeholder to delaftaler, hvor delaftale 1 er til kunder med behov for både fastnet- og mobiltelefoni, mens delaftale 2 er målrettet et rent mobiltelefonibehov.

Kunderne foretager som udgangspunkt en direkte tildeling til den primære leverandør Telenor. Hvis en kunde har skifteaktiviteter i forbindelse med implementeringen gennemføres et miniudbud, hvor skifteaktiviteterne indgår som en del af evalueringen. Både Telenor og TDC afgiver tilbud ved miniudbud.

Endeligt er det muligt at gennemføre et miniudbud, hvis en kunde oplever problemer med dækning på nogle af abonnementerne. Her kommer begge leverandører ligeledes i spil.

Sortimentet på aftalen omfatter fastnet- og mobiltelefoni, mobilt bredbånd, telemetriløsninger, mobiltelefoner samt -tilbehør og teknisk bistand.

SKI skriver om den nye teleaftale: Abonnementstyperne er opdateret for at tilgodese kundernes behov for f.eks. 100 Gbyte data-abonnementer og rent nationale abonnementer. Udvalget af ydelser og produkter på aftalen afspejler den teknologiske udvikling i markedet, og det er samtidig gjort mere smidigt at tilføre nye mobiltelefoner på aftalen, når der kommer nye modeller.

Aftalen er også opdateret, så den afspejler den teknologiske udvikling i forhold til bl.a. WiFi Calling og VoLTE. Desuden er der taget højde for lovgivningsmæssige ændringer, herunder er den nye EU-forordning om data roaming indarbejdet i abonnementerne.

Der stilles i den nye aftale endnu højere krav til at leverandøren fakturerer rettidigt og korrekt, hvilket har været efterspurgt af en lang række kunder. Endeligt giver aftalen kunderne mulighed for at indarbejde eventuelle skifteaktiviteter forbundet med implementering, da disse erfaringsmæssigt kan være omfattende og ressourcekrævende for den enkelte kunde.

Med de forrige store SKI-udbud på teleområdet i 2011 og 2014 skete der er betydelig skærpelse af konkurrencen på telemarkedet, som førte til markante prisfald. Flere leverandører har offentligt tilkendegivet, at priserne på de offentlige teleaftaler var blevet alt for lave i forhold omkostningerne, bl.a. som følge af de skrappe krav til dækning og bedre fakturering. Priserne på SKI’s aftaler lå under selv de største private virksomheders kontrakter – på trods af de skærpede krav.

Markedsniveauet for telepriser har flyttet sig opad med den skærpede omkostningsbevidsthed hos leverandørerne og de ændrede markedsvilkår, særligt som følge af de nye regler for EU-roaming. Der er endvidere indarbejdet yderligere forbedringer i samråd med kommende brugere af aftalen. Den nye 02.08 aftale omfatter således en række ekstra fordele i form af bedre aftalevilkår, større datakapacitet, WiFi Calling og VoLTE, samt nye produkter tilpasset EU roaming.

Alligevel tilbyder aftalen konkurrencedygtige priser i forhold til det nuværende markedsniveau. Hvis kunderne opfylder betingelserne for gennemførsel af miniudbud, vil det samtidig være muligt at opnå endnu skarpere priser.