INDKØB, UDBUD & OPS

Kvalitet i fokus

Arbejdsgivere og arbejdstagere på tværs af Europa ønsker fokus på kvalitet

Offentlige og private ordregivere opnår den største værdi i deres rengøringsydelser, når de lader virksomhederne konkurrere om at levere den bedste løsning – ikke den laveste pris. Så klart er budskabet i en ny vejledning fra arbejdsgivere og arbejdstagere i den europæiske rengøringssektor. Formålet med vejledningen er at ændre den generelle udbudspraksis, så der kommer større fokus på kvalitet og udvikling i rengøringsudbuddene fremfor kortsigtede besparelser.

Læs videre på DI:  http://service.di.dk/Presseognyheder/Nyheder/Pages/Nyfaelleseuropaeiskvejledningsaetterfokuspaakvalitetiudbudafrengoering.aspx