MARKEDS- & AKTØRNYT

Opskriften er banal

Vinder af DIs Lokalt Erhvervsklima:  Ikast-Brande er ikke regelsat, men kultursat. Det gælder om at finde løsninger.

Vejen til et godt erhvervsklima er belagt med løsninger for virksomheder og borgere. Det fortæller Carsten Kissmeyer (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune, der igen i år er kommunen med det bedste erhvervsklima i Danmark. Ikast-Brande Kommune kan godt gøre klar til endnu et trofæ i pokalskabet. For tre gange i streg og syvende gang samlet, vinder kommunen nemlig DI’s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima.

Forklaringen på succesen er ifølge borgmester Carsten Kissmeyer (V) ”ganske banal”. – Det gælder om at finde løsninger for virksomheder og for borgere. Hvis en medarbejdere er i kontakt med en virksomhed, som har en udfordring, går vi i løsningsmode. Vi overholder selvfølgelig loven, men samtidig gør vi også, hvad vi kan for, at virksomhederne får plads og rum til at udvikle sig. Vi indgår i en konstruktiv dialog, siger han og fortsætter: – Ikast-Brande er ikke regelsat, men kultursat. Det er en kultur i byrådet – på tværs af partier – der har fokus på løsninger. Vi lader ikke tingene sejle.

Det store fokus på løsninger og et godt erhvervsklima er også noget, der batter på bundlinjen. Det giver simpelthen flere penge at gøre godt med til gavn for borgerne i Ikast-Brande kommune, fortæller Carsten Kissmeyer. – En forudsætning for en god folkeskole og en god ældrepleje er, at det private erhvervsliv har det godt, så vores borgere kan få et arbejde, siger han.

Og på den front går det ganske udmærket i Ikast-Brande. I kommunen er det godt 23.000 private job. Og det nyder såvel kommunens borgere, som pendlere fra andre kommuner godt af.  Eksempelvis er der hver dag 1.000, der pendler til Ikast-Brande fra Aarhus. – Vi befinder os i en del af Danmark, hvor man godt kan huske, hvordan det var at miste arbejdspladser. Det har vi ikke lyst til at opleve igen, siger Carsten Kissmeyer med henvisning til, at Ikast-Brande i 1990erne døjede med en arbejdsløshed over 10 procent.

Skal Carsten Kissmeyer give et råd til sine borgmester-kolleger, er det, at man skal acceptere, at det nogle gange koster lidt ekstra kræfter, hvis man vil have arbejdspladser virksomheder kommunen. – Vi har en række store virksomheder i kommunen, og det kan ses, når de laver noget. Vi har også virksomheder, der forårsager duft eller trafik. Men er man ikke villig til at acceptere, at virksomhederne også har en plads og fylder noget, så bliver det svært. Det afgørende er at finde en så harmonisk løsning som muligt. Og der gælder det om at have et politisk afsæt, der siger, at vi også finder løsninger på besværlige ting, siger han.