Lov & Jura

“Overskudsvarmeafgift” fjernes

Forældede afgifter på såkaldt overskudsvarme og el til de nødvendige varmepumper har alt for længe spændt ben for en lang række gode projekter med genanvendelse af varme til fjernvarme. Det mener Dansk Fjernvarme, der derfor glæder sig over en ny afgørelse i Skatteankenævnet, der bekræfter, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift, når varmen kommer fra et datacenter. – Det er den helt rigtige logiske afgørelse. For vi vil gerne udnytte den overskudsvarme, der er kommer fra de mange nye datacentre frem for, at man fyrer for fuglene, siger direktør Kim Mortensen i Dansk Fjernvarme.

Foruden overskudsvarmen fra de nye datacentre vil udnyttelse af overskudsvarme fra industrien i de kommende år blive meget vigtige bidrag til den grønne omstilling. Projektet i Odense med Facebooks datacenter og Fjernvarme Fyn i spidsen kan blive et gennembrud for en række fornuftige projekter i hele landet, mener Kim Mortensen.

Dog møder de mange øvrige overskudsvarmeprojekter i industrien modstand i form af høje afgifter. – Elafgiften for store varmepumper i fjernvarmesystemet skal halveres, så vi også kan udnytte varmen fra mange mindre varmekilder. Det er der ingen grund til at vente med at beslutte til efter 2020, da energisektoren lige så godt kan udnytte varmen i dag frem for at lade den sive op til fuglene, siger direktøren.