Digitalisering

Fair play – snubletråde og bæltefixering

Regeringsudspil: Mere konkurrence – er det en fuser? Er ”erhvervsfremme” via snubletråde og bæltefixering formlen til fremme af kreativitet, øget kvalitet og bedre pris i det offentlige?

Erhvervene samles om at juble over initiativer, der vil udspænde nye snubletråde og bælte-fixering af offentlig kreativitet og opgaveløsning … er det den rette vej? Handler det i denne tid ikke netop om at fremme offentligt-privat samarbejde bredest muligt frem for at opsætte finurlige beton-spærringer for kreativitet og smarte løsninger?

Tiden vil vise det. Der skal samles 90-mandater bag det nye udspil, der kan mutere i mange former og farver inden det måtte blive vedtaget … tankevækkende, at regeringspartierne så tæt på et nyvalg til Regioner og Kommuner fremlægger dette udspil. Det er dristigt …måske dumdristigt?

Virkeligheden er, at danske erhvervsorganisationer har svært ved at få armene ned. Jublen er næsten lige så stor som ved en Nordkoreansk missilaffyring. Anledningen er et nyt regeringsudspil der, som det udtrykkes: ”vil sætte stopper for offentligt opgavetyveri”. I klart sprog lyder det bl.a. fra Dansk Erhverv at alle gode forretningsmæssige ideer i offentligt regi, ”fremover straks skal udstyres med et CVR-nummer”.

 Udspillet kaldes ”fair konkurrence” og har til formål, at sikre højere velfærd.  Det handler om prissætningen af interne kommunale ydelser, der kan være i konkurrence med private leverandører. Målet er at synliggøre hvad opgaveløsninger reelt koster og dermed skabe grundlag for fair og reel konkurrence.

Ikke mindst potentielle it-leverandører har skældt ud over kommunale konstruktioner, der i sin form kan agere som en privat erhvervsvirksomhed. Udspillet fra Regeringen  indeholder en klar udmelding om at kommuner ikke skal drive it selskaber – ex SBSYS og OS2. Leverandørvirksomheder anfægter, at kommuner kan bruge kommunale skattekroner på at konkurrere med private virksomheder.

Aktører i branchen anfører, at ”- Området har særligt været præget af kommunale initiativer hvor kommunerne konkurrerer på unfair og uigennemskuelige vilkår. Loven sikrer også, at de mange indkøbsfællesskaber og samarbejde mellem kommuner, regioner og statslige myndigheder fremmes til gavn for konkurrencen og innovation. Det står dog klart at ejerskabet ikke skal være hos myndighederne, men at de skal fremme konkurrencen Alt i alt et godt og brugbart erhvervsudspil som sikrer velfærden”, lyder kommentaren

 Er det så også “klogt”? Hvad der er op og ned, er ikke helt klart gennemskueligt. Tankevækkende, at regeringspartierne så tæt på et nyvalg til Regioner og Kommuner fremlægger dette udspil. Det er dristigt … måske dumdristigt?  De frie markedskræfter sikrer jo reelt, at de private leverandører jo blot kan bruge deres al deres viden, opfindsomhed og energi på at stramme yderligere op og udvise endnu mere kreativitet, værdi, fleksibilitet og kvalitet i deres løsninger og leverancer. Dette ville jo i sig selv sætte offentlige aktører skakmat.

For hvorfor i al verden skulle kommuner m.fl. da selv udvikle og drifte opgaver, som de kan plukke fra leverandørhylder endda i en højere kvalitet og til en bedre pris – hvis det var en mulighed? Det savner vi stadig svar på!

Læs også – Erhvervsjubel over udspil.