INDKØB, UDBUD & OPS

Kommuner/private lige vilkår

 

– Enhver konkurs er én for meget. Med regeringens forslag er der taget skridt til at imødekomme konkursudfordringen og skabe mere ro på området. Det er en udfordring, som optager os meget i DI, og derfor har vi fået Kammeradvokaten til at udarbejde en vejledning til kommunerne, så de har redskaberne til at begrænse konkurser. Sådan siger branchedirektør Jakob Scharff, DI.

Regeringen lægger blandt andet op til at ændre serviceloven, så kommunerne bliver forpligtet til at sikre, at de betaler den rigtige pris for privat hjemmepleje. Derudover vil regeringen i samarbejde med KL sikre, at kommunerne stiller krav om bankgaranti og styrker dialogen med private leverandører.

DI mener, at kommunerne bør forpligtes til at efterbetale de private leverandører, hvis afregningspriser fejlagtigt er blevet sat for lavt. – Vi er tilfredse med, at regeringen vil forpligte kommunerne til at tjekke, om betalingen til de private leverandører er korrekt og svarer til, hvad det vil koste kommunerne selv at løse opgaven. Det er afgørende, at konkurrencen er lige. Det er ikke rimeligt, at de private leverandører bliver forskelsbehandlet med en lavere betaling, fordi kommunen regner forkert. Derfor mener vi også, at kommunerne bør forpligtes til at efterbetale de private leverandører, hvis budgetterne ikke holder, siger Jakob Scharff.

DI ser et behov for et uafhængigt tilsyn, som holder øje med, at borgerne får den pleje, de skal have. – Kommunerne har i dag mange forskellige kasketter på inden for ældreområdet. Det er eksempelvis kommunen selv, som både visiterer, leverer og fører tilsyn med hjemmeplejen. I DI foreslår vi derfor et styrket og uafhængigt tilsyn, som kan sikre, at de ældre får den hjælp og omsorg, de er berettiget til – uanset om de får hjælp fra en privat eller kommunal leverandør, siger Jakob Scharff.