FORSYNING & ENERGI

Største gasselskab får nye ejere

Repræsentantskab godkender salg af Danmarks største naturgasselskab

Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S har netop godkendt salget af datterselskabet HMN Naturgas A/S til et konsortium bestående af energikoncernerne Eniig a.m.b.a. og SEAS-NVE a.m.b.a.

– Jeg er meget tilfreds med, at repræsentantskabet har bakket op om bestyrelsens indstilling om at sælge HMN Naturgas A/S. Vi har i de to forbrugerejede energikoncerner fundet de helt rette købere,” sige Ole Bjørstorp, formand for HMN Naturgas I/S.

Allerede den 4. juli i år satte HMN Naturgas A/S og Energiselskaberne SEAS-NVE og Eniig undreskrift på aftalen, hvor de to energiselskaber køber kundeporteføljen i fællesskab.

SEAS-NVE og Eniigs køb af HMN Naturgas A/S med en stærk kundeportefølje sker ud fra ønsket om en styrket markedsposition, større volumen og forretningsmæssige muligheder. Og så skal mange årtiers erfaring med at tilbyde energiprodukter give de to veletablerede energiselskaber mulighed for at kunne udnytte forskellige synergier op mod deres eksisterende forretningsområder. Den købte kundeportefølje bliver delt mellem SEAS-NVE og Eniig og efterfølgende inddraget i de to selskabers eksisterende gasforretninger.

– Købet af HMN Naturgas er en markant forretningsmæssig styrkelse af vores energidivision, hvor naturgas kommer til at spille en større rolle i at komplementere forretningen i samspillet med elsalg og energirådgivning. Samtidig tror vi på, at naturgassen i en lang årrække vil blive brugt som et naturligt alternativ i forbindelse med konverteringen til vedvarende energi. Vi betragter vores kunder som energikunder og ønsker at være i stand til at give dem den bedst mulige rådgivning på tværs af energiarterne, udtaler Mads Brøgger, som er direktør i Eniig Energi.

Begge energiselskaber lægger vægt på, at naturgashandel på det danske marked skal forblive på danske hænder. Kundernes nye naturgasleverandør vil således være lokal. Udover den lokale forankring er arbejdet med at sikre den grønne omstilling en væsentlig faktor for de to forbrugerejede energiselskaber.

-Det er godt nyt for HMN’s naturgaskunder. Både Eniig og SEAS-NVE er andelsselskaber med fokus på den grønne omstilling. Det betyder blandt andet, at vi igennem vores engagement skaber en bedre samlet kundeoplevelse samtidig med, at vi i høj grad tager et samfundsmæssigt ansvar i at drive naturgassen videre som en trædesten til et fossilt frit samfund – til gavn for vores omgivelser og alle vores kunder”, siger Ole Vestergaard, markedsdirektør i SEAS-NVE.