INDKØB, UDBUD & OPS

DI jubler

Stop for “opgavetyveriet” er godt nyt for danske virksomheder. Godt at regeringen nu vil sætte klare grænser for, hvilke opgaver offentlige myndigheder må løse, lyder det fra direktør i DI, Tine Roed, som håber på en bred opbakning fra Folketingets partier til regeringens udspil om opgavetyveri.

– Vi har set eksempler på kommuner på opgaver, der ligger langt væk fra den offentlige sektors kerneopgave, lød det fra innovationsminister Sophie Løhde (V), da hun sammen med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterede de nye planer.

Udspillet kommer, efter at blandt andet DI har peget på tydelige tegn på unfair konkurrence, når offentlige institutioner bevæger sig ud over deres kerneopgaver og udfører opgaver, som private virksomheder også udfører.

Ifølge regeringens udspil er det et problem, blandt andet fordi det offentlige – i modsætning til private virksomheder – har den fordel, at de ikke kan gå konkurs, ligesom de ikke altid er underlagt indtjeningskrav. Derfor er der ifølge regeringen en risiko for, at offentlige institutioner prissætter erhvervsaktiviteter for billigt, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at private virksomheder bliver udkonkurreret af det offentlige på grund af ulige vilkår.

Udspillet modtages med glæde af direktør Tine Roed fra DI: – Det er fantastisk godt nyt for landets mange små og store virksomheder, at vi nu får sat klare grænser for, hvilke opgaver myndigheder må løse. Det har længe været et problem for virksomhederne, at de oplever konkurrence fra den offentlige sektor. Men med regeringens udspil håber vi, at det bliver begrænset mærkbart. Det offentlige skal ikke konkurrere på markeder, hvor de private er i forvejen, siger hun. I de situationer, hvor det offentlige undtagelsesvist får mulighed for at konkurrere på det private marked, er det vigtigt, at prisen sættes korrekt, mener DI.

– Hvis myndigheder konkurrerer på nogle områder, er det helt afgørende, at prisen sættes korrekt, så virksomheder og det offentlige konkurrerer på lige vilkår. Det er ikke rimeligt, hvis private virksomheder og deres medarbejdere udkonkurreres af det offentlige, der har skattekroner i ryggen. Vi er meget tilfredse med, at regeringen vil ændre reglerne og gøre det lettere for virksomheder at klage, hvis de oplever, at myndigheder sætter prisen for lavt, siger Tine Roed.