Digitalisering

Effektbaseret økonomistyring

Det handler om ”Kunsten at bruge pengene rigtigt”

Af Per Roholt, SamfundsDesign

Begrebet effektbaseret økonomistyring handler først og fremmest om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer.

Flere og flere kommuner interesserer sig aktivt for arbejdet med effektbaseret økonomistyring.

I det seneste regeringsgrundlag blev der fx for første gang lagt op til effektbaseret økonomisk styring i folkeskolen, idet regeringen afsatte en pulje på 500 mio. kr., som skal tilskynde skoler til en bedre indsats over for de fagligt svageste elever.

Begrebet effektbaseret økonomistyring handler først og fremmest om at give bevillinger til at skabe resultater fremfor at styre efter rammer og normeringer. Det indebærer et styringsprincip, hvor tildelingsmodeller baseres på, hvilken effekt der opnås, og hvor takster ikke baseres på antal dage, men tilrettelægges forløbsbaseret og baseres på effekter.

SamfundsDesign har udarbejdet dette whitepaper på basis af en dialog med professor Per Nikolaj Bukh, som kommunerne ofte rådfører sig med, når de skal planlægge, udvikle og implementere effektbaseret økonomistyring.

Her kan du blandt andet læse om forudsætningerne for arbejdet med effektbaseret styring og faldgruberne ved implementering af den økonomiske styringsmodel, der vinder større og større udbredelse i kommunerne.

Læs videre: https://samfundsdesign.dk/siteassets/media/downloads/pdf/effektbaseret-okonomistyring—baggrund.pdf