INDKØB, UDBUD & OPS

Jobtøj – kandidat til bedste udbud 2017

Udbud af jobtøj til medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen

Interessenterne i udbuddet er Odense Kommune og De Forenede Dampvaskerier.

Odense Kommune har udbudt jobtøj til medarbejderne i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Odense Kommunes indkøb har haft fokus på bæredygtighed i udbuddet og har haft fokus på, hvilke behov kommunen reelt har haft. Der er foretaget en grundig afdækning af de realistiske muligheder samtidig med, at udbuddet har udfordret markedet ved at stille større krav til bæredygtighed frem for de traditionelle mindstekrav. Bæredygtighed indgik som et særskilt tildelingskriterium i udbuddet med en vægtning på 20 %. En så væsentlig vægtning af bæredygtighed tvang alle tilbudsgivere til at tænke nyt og kreativt, samt se bæredygtighed i et større perspektiv.

Udbuddet gav tilbudsgiverne mulighed for at byde ind med merværdi i opgaveløsningen og incitament til at udvikle nye løsninger, fordi vægtningen af bæredygtighed var så høj og har samtidig givet en betydelig økonomisk besparelse.

Vinderen af Danmarks Bedste udbud 2017 offentliggøres på IKA Årskonferencen den 6. februar 2018 i København.

Læs mere om http://www.ika.dk/index.php?