Lov & Jura

Tærskelværdier

Offentliggørelse af Nye tærskelværdier for 2018 og 2019 samt invitation til bird & bird’s udbudsretlige nytårskur 2018

Af senioradvokat Mikkel Taanum og advokatfuldmægtig Daniel Boye Lassen

Europa-Kommissionen justerer hvert andet år udbudsdirektivernes tærskelværdier og disse er nu offentliggjort for 2018 og 2019.

Kommissionens forordninger nr. 2017/2364/EU, 2017/2365/EU, 2017/2367/EU og 2017/2366/EU af 18. december 2017 regulerer tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet og koncessionsdirektivet og ændres med virkning fra 1. januar 2018.

Tærskelværdierne regulerer, hvornår en offentlig kontrakt er udbudspligtig i henhold til det relevante direktiv.

TÆRSKELVÆRDIER 2018 OG 2019                                             

UDBUDSLOVEN Statslige myndigheder: Regionale / kommunale myndigheder og  offentligretlige organer mv.:
Tjenesteydelser
1.     Almindelige tjenesteydelser: 1.072.094 kr. 1.645.367 kr.
2.    Delydelser: 595.608 kr. 595.608 kr.
3.    Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III) 5.583.825 kr. 5.583.825 kr.
Varer
1.     Varer: 1.072.094 kr. 1.645.367 kr.
2.    Delydelser: 595.608 kr. 595.608 kr.
3.    Varer på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.: 1.072.094 kr.
4.    Varer på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: 1.645.367 kr.
 Bygge- og anlæg
1.     Bygge- og anlægs-arbejder: 41.305.415 kr. 41.305.415 kr.
2.    Delarbejder: 7.445.100 kr. 7.445.100 kr.

 

FORSYNINGSVIRKSOMHEDS-DIREKTIVET  2014/25/EU Regionale / kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
1.     Varer og tjenesteydelser: 3.298.179 kr.
2.    Sociale og andre specifikke tjenesteydelser
(bilag XVII):
7.445.100 kr.
3.    Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr.
4.    Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.608 kr.
5.    Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.445.100 kr.

 

FORSVARS- OG SIKKERHEDSDIREKTIVET 2009/81/E Regionale / kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
1.     Varer og tjenesteydelser: 3.298.179 kr.
2.    Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr.
3.    Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.608 kr.
4.    Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.445.100 kr.

 

KONCESSIONSDIREKTIVET 2014/23/EU
Koncessionskontrakter 41.305.415 kr.

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

BEREGNINGEN AF KONTRAKTENS VÆRDI

Værdien af en kontrakt er den anslåede værdi på tidspunktet for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen. Den anslåede værdi opgøres efter ordregivers skøn ud fra, hvad ordregiver forventer at skulle betale til en leverandør for gennemførelse af den udbudte kontrakt. Eventuelle optioner, kontraktforlængelser, præmier eller lignende skal prissættes og medregnes i den anslåede værdi. Værdien opgøres eksklusive moms.

INVITATION TIL BIRD & BIRD’S UDBUDSRETLIGE NYTÅRSKUR 2018

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle læsere en glædelig jul og et godt nytår og henlede opmærksomheden på Bird & Bird’s udbudsretlige nytårskur den 24. januar 2018 kl. 15.00 – 17.00.

Invitation samt mulighed for tilmelding: https://sites-twobirds.vuture.net/27/2691/december-2017/nytarskur-2018.asp?sid=045abd8c-6436-4618-b740-cca5beaeba94.