Digitalisering

Mindre jura mere købmandskab

Som leder kan man ikke gemme sig bag en hær af udbudsjurister eller konsulenter.
Sæt fokus på dialog og købmandskab
Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor

DANSK IT efterlyser offentligt IT-købmandskab. Med størst fokus på overholdelse formalia ender IT-udbud i for høj grad som en ’juridisk-teknisk øvelse’. Som leder kan man ikke gemme sig bag udbudsjurister eller konsulenter. Sæt nu mere fokus på at skabe et godt samlet forretningsmæssigt resultat. Sådan siger Ejvind Jørgensen, der er formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor. Han mener, at den forretningsmæssige ledelse i for høj grad overlader processen til såkaldte eksperter, og derfor ikke får påvirket processen tilstrækkeligt.

BEKYMRET. Ejvind Jørgensen: DANSK IT appellerer til, at den forretningsmæssige ledelse konstant er i dialog med det digitale økosystem, man er en del af. Han efterlyser mere dialog også med leverandørmarkedet – og han understreger, at det ikke kun skal være i perioden op til et udbud. Det skal være konstant. – Den forretningsmæssige ledelse overlader processen til såkaldte eksperter, og får derfor ikke påvirket processen tilstrækkeligt. Dermed har ledelsen reelt ikke tilstrækkelig mulighed for at få leverandørstrategiske overvejelser bragt i spil. Det kan  eksempelvis være overvejelser om markedet, om samarbejdskultur og -forhold, om aftale- og udbudsformer etc.

Med den digitale transformation intensiveres samarbejdet mellem kunder og leverandører. Derfor skal organisationens leverandørstrategi gentænkes. Det er DANSK IT’s opfattelse, at der er brug for at sætte it- og digitaliseringsindkøb ind i et mere strategisk og forretningsmæssigt perspektiv. De ansvarlige ledere må frem på banen og tage ansvar for, at indkøb sker på en forretningsmæssig fornuftigt måde. Det er forretningsmæssige dispositioner, der skal træffes, og de skal være i orden – strategisk, forretningsmæssigt, økonomisk og selvfølgelig også juridisk.

MERE DIALOG – BEGGE VEJE: Der er brug for mere dialog – begge veje – og her må begge parter anstrenge sig og være deres ansvar bevidst for at levere værdi ind i disse dialoger. På baggrund af dette har DANSK IT udarbejdet folderen: Indkøb i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv, der indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kan få mere værdi ud af sine it-indkøb.

9 ANBEFALINGER. Folderen rummer mange gode råd og anbefalinger. Man finder ni helt konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke leverandørstrategien. Det er udvalgets forhåbning, at anbefalingerne og resten af publikationen vil give ledelsen et redskab til at komme frem på banen og tage ansvar for, at indkøb sker i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv, der både er mindre bureaukratisk, og samtidig skaber større værdi for organisationen og dens brugere.

Hent Indkøb i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv (PDF).