INDKØB, UDBUD & OPS

Bedre og billigere boliger via ny udbudslov

Fleksible udbud gennem øget dialog og forhandling mellem bygherre, rådgiver og entreprenør er en af de muligheder, den nye udbudslov giver. Fordelen ved øget dialog og forhandling er blandt andet at opnå optimal vidensudveksling og fælles afstemning af, hvad der skal være inkluderet i kontrakten. På den måde undgås fejl, mangler og misforståelser senere i byggeriet. Det er blot én af de mange muligheder, som Rambøll Management Consulting har kortlagt for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Den nye viden er samlet i tre forskellige vejledningsmaterialer udviklet til at inspirere kommunale og almene bygherrer, forklarer Leif Laszlo Haaning fra Rambølls projektteam: – Det handler om at gøre brug af de muligheder, som udbudsloven giver, dér hvor det er relevant. Hvis aktørerne griber det rigtigt an, kan de skabe både bedre og billigere boligbyggeri. Til glæde for kommunen, samfundet og beboerne. Med de nye vejledninger er der et sted at starte; herfra er det blot at smøge ærmerne op.

Den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har givet mange nye muligheder, der kan sikre bedre og billigere boligbyggeri. Nyt vejledningsmateriale omsætter de komplekse udbudsregler til brugbar viden og inspiration, så den almene og kommunale bygherre kan få optimal udnyttelse af udbudsloven.

Fleksible udbud gennem øget dialog og forhandling mellem bygherre, rådgiver og entreprenør er en af de muligheder, den nye udbudslov giver. Fordelen ved øget dialog og forhandling er blandt andet at opnå optimal vidensudveksling og fælles afstemning af, hvad der skal være inkluderet i kontrakten. På den måde undgås fejl, mangler og misforståelser senere i byggeriet.

Nyt vejledningsmateriale består af tre vejledninger og en eksempelsamling. De tre vejledninger har hvert sit fokusområde, der skal skabe viden og opmærksomhed på henholdsvis: fleksible udbudsformer i kommunalt byggeri og udbud af byggeopgave i alment boligbyggeri. Sidstnævnte er delt op i to vejledninger: en om nybyggeri og en om renovering. Du kan læse mere og finde vejledningsmaterialet på Trafik, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside  http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2018/03/Nye-vejledninger-om-udbud-i-kommunalt-og-alment-byggeri.aspx.