SAMFUND

Værre end frygtet

© Photographer Rasmus Baaner // rasmus@baaner.dk Danva Direktør Carl-Emil Larsen

DANVA: Forurening med sprøjtemiddel i grundvand er værre end frygtet. forudser dyrere vand.

Nye undersøgelser i grundvandsovervågningen afslører dybt alvorlige problemer med rester fra sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon i grundvandet landet over. DANVA forudser dyrere vand som følge af indsatser, der skal sikre kunderne, at drikkevandet overholder grænseværdien. Nogle steder må små vandværker formentlig lukke.

Det står langt værre til med forureningen af grundvandet med sprøjtemidlet Desphenyl-cloridazon end frygtet. – Danskerne ønsker ikke rester af sprøjtegift i deres drikkevand, og det bliver dyrt at sikre dem mod den massive forurening af Desphenyl-cloridazon i grundvandet. Alt tyder nemlig på, at vi står med den mest omfattende grundvandsforurening i Danmark nogensinde. De nyeste resultater viser, at problemet med sprøjtemidlet er landsdækkende, at flere hundrede vandværker er ramt og at forureningen ligger dybt i grundvandsmagasinerne, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Den massive forurening med sprøjtemidlet, der har været anvendt til dyrkning af bl.a. roer, kræver en stor og dyr indsats af vandværkerne for at sikre kundernes drikkevand. – Det vil alt andet lige påvirke omkostningerne i de berørte vandværker, når de skal finde nye kildepladser eller måske ligefrem må ty til i en mangeårig periode at rense vandet. Nogle steder må små værker formentlig give op over for udsigten til de investeringer, indsatsen kræver, og lægge sig sammen med en større naboforsyning. Der er kun et sted, vandværket kan få udgifterne dækket, det er hos kunderne via vandtaksten, siger Carl-Emil Larsen