Digitalisering

Furesø i front

Furesø går forrest: Laver Danmarks første faste innovationsudvalg

Som den formentlig første kommune i Danmark har Furesø lavet et stående innovationsudvalg. Udvalget skal bl.a. være med til at finde løsninger på kommunens velfærdsudfordringer.

Foto: Det nye udvalg for Digitalisering & Innovation i Furesø Kommune. Foto: Ebbe Forup

COI artikel af Paul Sauer, COI. Et helt nyt udvalg har set dagens lys i Furesø Byråd. Som den formentlig første kommune i Danmark har Furesø lavet et stående udvalg for digitalisering og innovation.

Meningen er, at udvalget skal finde nye udviklingsveje og innovative løsninger på velfærdsområdet og nogle af områdets udfordringer, forklarer formand for udvalget og viceborgmester i Furesø Kommune Lars Carstensen (K): -Vores primære opgave i udvalget er at være en motor, der driver innovations- og digitaliseringsprocesser i kommunen i samarbejde med fagudvalgene. Det er et meget bredt område, for det betyder, at vi i virkeligheden har hele kommunens virksomhed som spilleplade. Det handler om at få innovation bragt i højsædet og gøre det okay og lovligt at lave innovation i kommunen – også selvom noget af det kan fejle, siger han.

 

I Furesø Kommune er Udvalget for Digitalisering & Innovation en del af den seneste konstitueringsaftale og er samtidig ligestillet med kommunens øvrige fagudvalg. Og det er et vigtigt signal at sende, mener Claus Holm, chef for Udvikling og Kommunikation i Furesø Kommune: – Det giver stor gennemslagskraft og stor politisk pondus, at vi har et udvalg, der udelukkende har til opgave at arbejde systematisk med digitalisering og innovation. Det er et enigt byråd, der står bag, og med det nye udvalg får vi på en helt anden måde tid og kræfter til at finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene smartere og bedre – til glæde og gavn for både vores borgere og medarbejdere,” siger Claus Holm.

Han forklarer, at innovationsudvalget især skal beskæftige sig med nogle af de udfordringer på velfærdsområdet, Furesø Kommune står overfor. Ligesom andre kommuner står vi over for nogle gedigne velfærdsudfordringer. Der er demografien – vi bliver flere og flere ældre. Så er der inklusionen på skoleområdet, hvor vi bruger stadig flere penge uden for normalområdet, og unge og marginaliserede borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Der er nogle reelle udfordringer, vi skal have fundet løsninger på, og som kræver, at man tænker nyt og går i samarbejde på tværs af forvaltninger,” siger Claus Holm.

 

Borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen (S) forklarer, at man bevidst valgte at træde helt nye veje, da man etablerede det stående udvalg. – Vi skal hele tiden arbejde for at udvikle den kommunale service til gavn for de borgere, vi er sat i verden for at betjene. Alle skal med, og alle skal bidrage. Det betyder, at medarbejdere, borgere og alle byrådets fagudvalg skal samarbejde om at forbedre vores service over for borgerne. Værktøjerne er mange. Men det samlede mål er at skabe sammenhængende løsninger med størst mulig værdi for borgerne inden for færrest mulige ressourcer, siger han.

Viceborgmester Lars Carstensen er enig. Han forklarer, at et stående innovationsudvalg giver nogle helt unikke muligheder: -Det her er jo ikke en proces, hvor vi kan sige, at nu bruger vi et halvt eller et helt år på at lave innovation og digitalisering, og så er vi færdige. Vi bliver aldrig færdige med at gøre tingene bedre. Innovation er en kontinuerlig proces, som aldrig slutter, fordi den ene forbedring typisk også bygger fundamentet for den næste. Derfor giver det heller ikke mening for os at lave et §17,4-udvalg, siger viceborgmesteren.

Han forklarer, at innovationsudvalget som udgangspunkt ikke selv vil fremføre de projekter, der skal igangsættes. Derimod skal udvalget fungere som “inspirations- og systematiseringsenhed” for medarbejdere og politikere i resten af kommunen: