Aktuel indkøber

Godt for alle

Poul Taankvist, direktør, Moderniseringsstyrelsen: 16 indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram overtages af SKI. 6 aftaler er overgået. R esterende 10 aftaler overgår i årene 2019-21 under parolen: Fælles offentlige indkøb, en gevinst for alle!

Poul Taankvist forklarer, at det konkret handler om at sikre et godt grundlag for en fortsat effektivisering af det offentlige indkøb, og at undgå dobbeltarbejde ved, at både SKI og Moderniseringsstyrelsen udbyder parallelle aftaler inden for de samme indkøbsområder.

Det offentlige indkøb effektiviseres yderligere Regeringen har besluttet, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) skal overtage udbud og drift af i alt 16 indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, som hidtil har været udbudt af Moderniseringsstyrelsen. SKI overtager driften af indkøbsaftalerne i takt med, at de skal genudbydes. De første seks aftaler overgår til SKI med aftalestart pr. 1. januar 2018, mens de resterende 10 aftaler overtages af SKI i årene 2019-21. ”Formålet er at styrke den faglige synergi, udnytte stordriftsfordele og få klarere snitflader i det fortsatte arbejde med at effektivisere det offentlige indkøb, siger Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen

Kilde: https://modst.dk/media/15101/pressemeddelelse_det-offentlige-indkoeb-effektiviseres-yderligere.pdf