SAMFUND

Klimarealisme NU, lyder forskerkrav

Hensynet til økonomisk vækst må vige for en mere ambitiøs klimapolitik. Det er sidste chance, hvis Paris-aftalens mål om maksimalt 2 graders global opvarmning skal indfries. Det skriver 301 danske forskere med vidt forskellige baggrunde.

Vi mennesker er dybt afhængige af Jordens økosystemer. Men overalt på kloden er økosystemer lige nu truet af menneskedrevne forandringer som forurening, afskovning, forsuring af havene og udpining af jord.

Fra de dybeste have til de højeste bjergtinder finder man mikroplastik og kemikalierester. Verdens storbyer er ikke bare hjemsted for milliarder af mennesker – men også for betydelig partikelforurening.

– Det er de tunge drenge og piger der ytrer sig her. Og de kræver hurtigere grøn omstilling. De har ret. Klimaopråb: Politikerne spiller hasard med vores fremtid. Sådan kommenterer Direktør, DIPD. Fhv udviklingsminister, fhv klima- og energiminister Rasmus Helveg artiklen. Læs videre her:

Kilde: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6508380/Politikerne-spiller-hasard-med-vores-fremtid#dkgreen