MARKEDS- & AKTØRNYT

ArbejdsmiljøNETs årskonference

ArbejdsmiljøNETs årlige konference havde fokus på tal, der viser, at flere og flere danskere overbelastes fysisk og psykisk på deres arbejdsplads. Både fagprofessionelle og regering ønsker at ændre tendensen

Færre arbejdsulykker, mindre sygefravær og større arbejdsglæde skaber sunde virksomheder og et stærkt samfund. Det kan på alle måder betale sig at prioritere arbejdsmiljøet. Både menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt, fastslog Hans Andersen (V).

Tallene viser, at det på flere områder går den forkerte vej, når det handler om arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø er en særligt stor udfordring, hvor antallet af anmeldte psykiske arbejdsskader er stigende. Regeringen har derfor sat håndfaste mål for indsatsen inden for tre specifikke problemområder i arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020.

Et andet aktuelt emne er den nye arbejdsmiljøcertificering ISO 45001. Det kan være ret udfordrende, fordi den på en række måder er anderledes end den tidligere OHSAS 18001. Den er et stærkt redskab til at professionalisere indsatsen for et godt arbejdsmiljø, hvis den vel at mærke bruges korrekt.