Digitalisering

Digital sikkerhed

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

Samfundets digitale sikkerhed skal styrkes. En ny strategi skal øge den tekniske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed.

Med strategien igangsætter regeringen 25 initiativer. Der igangsættes også seks målrettede strategier for at løfte cyber- og informationssikkerheden i de samfundskritiske sektorer – det vil sige tele-, finans-, energi-, sundheds-, transport- og søfartssektoren. Strategien skal styrke Danmarks digitale sikkerhed og sikre langt mere koordineret indsats på tværs af myndighederne.

Her kan du finde strategien: https://digst.dk/strategier/cyber-og-informationssikkerhed/