SAMFUND

KFST om udbuds-udspil

Regerings udspil får betydning for KFST arbejde på udbudsområdet.

Regeringens udspil om konkurrenceudsættelse rummer syv initiativer, som har til formål at skabe flere og bedre udbud i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil deltage i arbejdet med de fleste af initiativerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får blandt andet ansvaret for betjeningen af et nyt udbudsfagligt råd – Forum for Udbud . Desuden skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejde en analyse om transaktionsomkostninger, en analyse om potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i staten samt to analyser i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet om potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner. Udspillet indebærer endvidere et fokus på små og mellemstore virksomheders deltagelse i konkurrencen om offentlige opgaver.

De syv initiativer i regeringens udspil er: Etablering af et udbudsfagligt råd – Forum for Udbud, partnerskaber mellem kommuner, regioner og erhvervsorganisationer, servicetjek af lovgivning, der begrænser udbud, udbredelse af offentlig-private innovationspartnerskaber, nemmere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver, lavere omkostninger ved udbud og analyser af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse i kommuner, regioner og staten.