INDKØB, UDBUD & OPS

Måltal for udbud

Øget konkurrence om opgaverne skal give den bedst mulige service for pengene. Nyt udspil skal styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet med den private sektor. Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet. I udspillet lægger regeringen derfor op til, at flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af løsning af de offentlige opgaver.

Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2019.

Regeringen vil opstille måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger: – I de senere år er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet til at have måltal for hele den offentlige sektor.

Måltallene skal ikke stå alene. En række tiltag skal være med til at fremme det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder lettere kan bidrage med deres viden og bud på nye løsninger.

Jakob Scharff, Branchedirektør, DI Service: Ambitiøst og realistisk udspil fra regeringen om mere konkurrence og bedre offentligt-privat samarbejde. DI – Dansk Industri bakker op. Der er brug for at kickstarte samarbejdet og se pragmatisk på mulighederne for mere innovation, optimering og investering i ny teknologi i et tættere samarbejde.