MARKEDS- & AKTØRNYT

NNIT genvinder NEMLogin

NNIT vinder udbud til 175 millioner kroner foran CSC, CGI og Netic. NNIT fortsætter således som drifts-leverandør af NemLogin i de næste syv år. Selskabet har netop vundet ordren foran CSC, CGI og Netic. Det fortæller Computerworld.

Digitaliseringsstyrelsen har påpeget i udbudsmaterialet, at prisen, som de prækvalificerede fire selskaber har budt ind med, ikke er det eneste kriterium, som der bliver lagt vægt på. Ikke mindst er der blevet kigget på selskabernes relevante referencer, som det hedder, og her har NNIT i sagens natur som nuværende leverandør kunne fremvise solide eksempler.

NNIT er sammen Nets DanID og CSC også prækvalificeret til opgaven om at levere selve NemLogin-løsningen. Et udbud, der handler om ‘nyudvikling, videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af NemLog-in,’ og de tre selskaber skal aflevere første tilbud 13. juni, hvorefter de vil indlede forhandlinger med Digitaliseringsstyrelsen, inden de afgiver endeligt tilbud.

 

 

Læs videre: https://www.computerworld.dk/art/243555/nnit-vinder-udbud-til-175-millioner-kroner-foran-csc-cgi-og-netic#rubLJEVpll2Rw8fw.99