INDKØB, UDBUD & OPS

DI nikker til ny økonomiaftale

Dansk Industri, kan se perspektiver i regeringens dugfriske aftale med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2019. DI håber på en kickstart af det offentlig-private samarbejde efter flere års stilstand.

Et centralt element i de intense forhandlinger har været offentlig-privat samarbejde. Parterne er nået til enighed om en aftale, som bl.a. betyder, at partnerskaber mellem kommunerne og erhvervsorganisationerne skal øge gevinsterne ved samarbejdet. Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, kan se perspektiver i aftalen og håber, at initiativerne vil kickstarte det offentlig-private samarbejde efter flere års stilstand.

– Den aldrende befolkning øger behovet for, at vi hele tiden sørger for at få mere og bedre velfærd for skattekronerne – ikke mindst gennem et endnu tættere offentlig-privat samarbejde. Aftalen giver håb om, at vi efter mange års svag udvikling igen kan få sat gang i en positiv udvikling på området, siger direktør i Dansk Industri, Tine Roed.

En ny DI-undersøgelse viser, at mere end tre ud af fire kommunalpolitikerne mener, at et styrket samarbejde med virksomheder kan være med til at optimere opgaverne og løfte kvaliteten. Så selvom aftalen ikke indeholder et måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse, er DI alligevel godt tilfreds. – Meldingen fra landets kommunalpolitikere er helt klar. Der er er plads til at optimere og udvikle kvaliteten af den service, kommunerne yder borgerne, og virksomhederne kan være med til at løse opgaven. Det vil virksomhederne også gerne, så det er jo bare at komme i gang med at styrke samarbejdet, siger DI-direktøren.