Aktuel indkøber

Store tal og Milliardbesparelser

Behov for Fælles indkøbskultur – I Strategisk Indkøb i Region Syddanmark laver de udbud og koordinerer på tværs i regionen. De implementerer og drifter 600 kontrakter med 150.000 varenumre, yder udbudsjuridisk rådgivning, har ansvaret for regionens indkøbs- og logistiksystem samt kontraktsystem, og så har de en direkte hotline til dem, der sidder og køber ind. Da regionerne i 2014 gik ud af den første strategiperiode, havde de mere end nået de lovede besparelser – i alt frigjordes 1,2 mia.kr.

I dag kører regionerne med en ny strategi. Den indebærer, at regionerne frem mod 2020 skal hente yderligere 1,5 mia. kr. i besparelse. Heldigvis er de allerede langt, og fællesskabstanken er i top. De gode takter fortsætter nemlig, og regionerne har fra 2015-2016 sparet yderligere 661,5 mio. kr.

Indkøbschef i Region Syddanmark: Hold fokus på forretningen og spørg hele tiden: ’Hvem er det, vi er til for? Hvilken værdi giver vi, og hvad bidrager vi med? SKI har talt med Annette Bjørn, Indkøbschef, Region Syddanmark – I jagten på besparelser har vi 100 procent fokus på patienterne og går aldrig på kompromis med noget, der omhandler deres velfærd. Derfor fylder dagligdagen derude meget hos os. Læs hele artiklen via linket nedenfor.

Målrettet og fælles indkøb har resulteret i, at regionerne har sparet 1,2 mia. kr. Penge, der kan bruges til at købe mere udstyr til det stigende antal behandlinger på sygehusene. Men hvordan gjorde de, og hvad har de lært? Ny, fælles indkøbskultur. Bedre implementering af aftalerne. Forhøjet compliance. Region Syddanmark fortæller her om de afgørende faktorer i indsatsen, der i sidste ende har sparet regionerne for 1,2 mia.kr. Startskuddet lød i 2010, da man tog hul på arbejdet med den første fælles, regionale indkøbsstrategi. Målet var at alle fem regioner samlet skulle spare 1 mia. kr. over fem år.

I Region Syddanmark var fokus klart: – Vi var meget opmærksomme på, at vi skulle have oprettet en fælles indkøbskultur. Vi lavede derfor procedurer for, hvordan der skulle købes ind, og hvordan vi skulle arbejde sammen med sygehusenes fire indkøbsafdelinger, hvor den operationelle del af indkøbet jo ligger”, siger Annette Bjørn, indkøbschef i Region Syddanmark.

I Strategisk Indkøb i Region Syddanmark laver de udbud og koordinerer på tværs i regionen. De implementerer og drifter 600 kontrakter med 150.000 varenumre, yder udbudsjuridisk rådgivning, har ansvaret for regionens indkøbs- og logistiksystem samt kontraktsystem, og så har de en direkte hotline til dem, der sidder og køber ind.

Bedre implementering og varelogistik. Til at understøtte processerne har regionerne dannet RFI (Regionernes Fælles Indkøb), som er en samarbejdsmodel, hvor regionerne i fællesskab udfører udbud og indkøb på vegne af hinanden og derved sikrer stordriftsfordele. – Vi kører efter et følg eller forklar-princip, som betyder, at alle udbud som udgangspunkt skal ske i fællesskab, med mindre der er en rigtig god grund til ikke at gøre det. Udbuddet gennemføres da af én region på vegne af de øvrige. Til det har vi fælles procedurer, skabeloner, beslutningsgrundlag, metoder, mv. Det sikrer et effektivt og vellykket samarbejde med en fælles indkøbsstrategi og fuld opbakning,” fortæller Annette Bjørn.

Læs hele artiklen på SKI: ​​​​​​​​​​​​​ https://www.ski.dk/nyheder/Sider/Region-Syddanmark-Vi-sparer-penge-paa-indkob-uden-at-gaa-paa-kompromis-med-patienternes-velfaerd.aspx?utm_term=Privat&utm_content=Region_Syddanmark_faellesindkob&_cldee=Z25AdWRidWRzbWVkaWEuZGs%3d&recipientid=contact-3278ebdf104edb11942c00170859fd91-9b54a32492494daeb1e2bbad6a3558c0&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhedsbrev%208%2F2018%20-%20alle&esid=74aa707d-4c6a-e811-a840-000d3a2a08ba&urlid=1