INDKØB, UDBUD & OPS

Uden profit, intet privat erhvervsliv

Må man tjene penge på at levere offentlig velfærd?

Uddrag af synspunkt bragt i Samfundsdesign:
Af Divisionsdirektør Johnny Iversen, EG A/S

‘Spørgsmålet er ikke, om man må tjene penge, men hvor meget, en privat leverandør må tjene på at levere velfærd på vegne af det offentlige.

Private virksomheder er som oftest drevet af både at levere en værdi til deres kunder, men også af at skabe en profit til deres ejere. Teoretisk set ser jeg ingen grund til at sætte en vilkårlig procent eller beløbsgrænse på leverandørens fortjeneste. Er der en sund konkurence på markedet, vil den profit en given leverandør kan generere ikke blive overnormal, men reguleres af sunde markedskræfter.

Når det lykkes private virksomheder at skabe profit på deres produkter og ydelser er det er netop noget, man har gjort sig fortjent til. Hvis den bestilte opgave er løst til tiden, til den aftalte pris  og i den krævede kvalitet, bør den private leverandør have mulighed for at optimere sin leverance – og dermed øge sin fortjeneste. Hvis leverandøren fx får mulighed for at optimere sin serverdrift og dermed reducere sin omkostninger, giver det jo en bedre økonomi for leverandøren og i et “sundt” marked vil sådanne optimeringer også komme kunden til gode. Hvis leverandøren kan finde en smartere måde at løse  opgaven på, skal det være muligt at øge sin fortjeneste.

For det er jo hele logikken, der driver udviklingen i det private erhvervsliv; ønsket hele tiden om at blive bedre, dygtigere og mere effektive til at løse en opgave – ikke mindst for at klare sig bedst muligt i konkurrencen med andre potentielle leverandører.

Så ja, naturligvis skal man som privat leverandør have mulighed for at tjene penge på at levere services og velfærdsydelser til det offentlige.

Ellers dræber man ikke alene det private it-marked, men sætter også en stopper for udvikling og innovation på de områder, hvor det offentlige netop har brug for et sundt, Offentlig Privat Samarbejde. Alle har en interesse i et godt fungerende erhvervsliv, der består af nogle profitable virksomheder, som har mulighed for at investere i vækst – også det offentlige.

Læs hele artiklen her: https://samfundsdesign.dk/temaer/effektiv-og-effektbaseret-administrativ-styring/ops–selvfolgelig-ma-man-tjene-penge-pa-velfard/