INDKØB, UDBUD & OPS

Leverandørkritik af SKI

Foto PR

SKIs insisteren på at gennemføre få, store nationale udbud resulterer i et forfejlet fokus på pris og stordrift. Og det dræber al nytænkning og innovation og skabe monopollignende tilstande, hvor kun få leverandører i praksis kommer til at byde ind på de konkrete udbud. Sådan lyder kritikken fra Ulrik Rokkedal Therkildsen, administrerende direktør i Mediq Danmark A/S, en af de største distributører af medicinsk udstyr indenfor sundhedssektoren, i Berlingske Business den 25. juni 2018.

Ulrik Rokkedal Therkildsen tager udgangspunkt i den politiske kritik, som et flertal udenom regeringen tidligere på året kom frem med i forbindelse med fødevareudbuddet, som virksomheden Hørkram vandt tilbage i 2016. Flertallet så alvorlige problemer med både det konkrete fødevareudbud og den udbudspraksis, som SKI bedriver.

Ulrik Rokkedal Therkildsen slutter sig til denne kritik med bemærkning om, at den praksis også inden for sundhedssektoren og flere andre brancher har sendt de offentlige indkøb ud på et skråplan med borgerne som tabere. Om udbud inden for medico siger Ulrik Rokkedal Therkildsen, at den centraliserede udbudsmaskine har udviklet sig i en ærgerlig retning. Den tager hverken hensyn til borgernes og plejepersonalets behov, eller sikrer sund konkurrence på leverandørsiden. I stedet ender SKI, i et forfejlet fokus på pris og stordrift. Det er med til at dræbe al nytænkning og innovation og skabe monopollignende tilstande, hvor kun få leverandører i praksis kommer til at byde ind på de konkrete udbud.

Ulrik Rokkedal Therkildsen medgiver, at SKI gerne vil sikre kommunerne den billigste pris. Det er også en vægtig parameter, siger han og fortsætter, men faktum er, at SKI ikke indhenter væsentlige bedre priser, end kommunerne selv kan. Jeg kender til kommuner, der, enkeltvis og i kommunale indkøbsfællesskaber udenom SKI, har fået en tilsvarende eller bedre aftale.

Konkret peger Ulrik Rokkedal Therkildsen på Vestegnens Indkøbsforum, hvor ti kommuner er gået sammen og har lavet et mere åbent udbud på diabetesartikler for at bringe nye producenter i spil, og dermed undgå at få præsenteret nøjagtig de samme varer fra samme producenter til de samme (høje) priser, som de plejer. Denne manøvre sikrede effektiv konkurrence, og dermed opnåede Vestegnens Indkøbsforum en markant besparelse på ca. 40 pct., samtidig med at borgerne fik et tilsvarende eller bedre produkt, end de var vant til.

Hvis ikke SKIs praksis justeres, advarer Ulrik Rokkedal Therkildsen, står vi inden for en kort årrække med få leverandører og et begrænset produktsortiment, der ikke har fulgt med kommunernes og borgernes behov. En sådan indkøbsadfærd vil paradoksalt føre til højere priser og mindre konkurrence, fordi flere, både små og store, virksomheder falder fra.