INDKØB, UDBUD & OPS

Fortovs-brøler i København

København: Endnu en advokatundersøgelse. Denne gang handler det om overfakturering af renhold af fortove. Københavns Kommune holder en rapport om overfakturering af borgere hemmelig. Dagbladet B.T. har afsløret indholdet af den fortrolige rapport, der viser, at københavnere har betalt op mod ti gange for meget for renhold af fortove. Det er i andelsboligforeningen Sdr. Boulevard på Vesterbro i København, at man i to år kæmpet for selv at få lov til at holde de fortove rene, som ligger langs foreningens bygninger. Men uden held.

Andelsforeningen er tvunget til at betale 90.000 kroner om året til Københavns Kommune for renhold af fortovene. Ifølge foreningens næstformand Aksel Graversen består kommunens arbejde i, at en kommunal medarbejder et par gange om måneden kommer forbi og samler lidt papir op.

– Der er tale om en meget beklagelig sag, som jeg tager dybt alvorligt. Sådan siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) – foto. Dagbladet BT har netop afsløret, at de 4.190 ejendomme, der er tvunget til at betale til kommunens såkaldte fortovsordning, har betalt op mod 10 gange for høje priser sammenlignet med, hvad private firmaer kunne udføre arbejdet for. Det er i strid med Vejloven, for kommunen må ikke opkræve højere priser end markedsprisen.

Som en konsekvens af, at kommunen ikke kan udføre arbejdet til markedspris, besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen torsdag at udlicitere arbejdet med at holde fortovene rene. Det betyder, at kommunen mister indtægten på 63 millioner kroner, som den årligt indkrævede i fortovsordningen. Samtidig skal 76 gadefejere og et antal kontoransatte fyres. Dette som en direkte konsekvens af hvad der nu kaldes “fortovs-brøleren i Københavns Kommune”, hvor man i årevis har tvunget borgere til at betale overpriser for kommunens service med at holde fortove rene. Forvaltningen oplyser til B.T., at opsigelsesbrevene efter planen skal sendes 30. september.