INDKØB, UDBUD & OPS

Værdibaseret indkøb og markedsdialog

Annette Bjørn, CPO – Indkøbschef i Region Syddanmark skriver i artikel på LinkedIn – https://www.linkedin.com/pulse/regionale-indk%C3%B8bere-har-ikke-kun-kroner-mellem-%C3%B8rerne-annette-bj%C3%B8rn-1e, at i Region Syddanmark handler indkøb ikke kun om stykpris på varer og ydelser. Jo, vi tænker da i kroner og ører, for det minder Finansministeriet os om, at vi skal. Men nok så vigtigt er det for mig at fortælle, at vi får mere for pengene, når vi har en målrettet og værdibaseret tilgang og dialog med markedet. Det er her, at indkøb bliver strategisk indkøb – og det betyder, at vi kan holde udgifterne i ro på trods af flere patienter og endnu flere behandlinger.

Region Syddanmark køber hvert år ind for 9 mia. kr. I artiklen peger Annette Bjørn på, at Regionen

  • i højere grad arbejder med langsigtede og strategiske indkøb, der ser på totalomkostningerne (alias den samlede behandlingspris for en patient)
  • ikke kun har fokus på regionens budget, men for hele samfundsøkonomien
  • ser på afledte effekter i kommunerne
  • tager ansvar også over for markedet og de virksomheder, der nu og i fremtiden skal levere varer og ydelser til vores sundhedsvæsen
  • vurderer konkurrenceudsættelse og mange skiftende leverandører versus langvarige samarbejder omkring bestemte produkter
  • ser fordele ved langsigtede, strategiske samarbejder og tæt relation mellem leverandørernes produktspecialister og det sundhedsfaglige personale på sygehusene

Erfaringer, tillid og relationer er super vigtige byggesten for et velfungerende i sundhedsvæsen, slutter artiklen.