FORSYNING & ENERGI

Millionbøder til energiselskaber

Energiselskaberne SEAS-NVE og Syd Energi (i dag kaldet SE) har hver betalt en bøde på 4 millioner kroner for ikke at have anmeldt en fusion, som var omfattet af reglerne om fusionskontrol. De to selskaber henvendte sig selv til myndighederne om sagen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald siger: – Der var tale om en fusion og derfor skulle de to energiselskaber have anmeldt deres fælles overtagelse af et tredje selskab i 2012. Det er afgørende for en effektiv fusionskontrol, at vi får mulighed for at kontrollere større fusioner, før de gennemføres. Når en fusion ikke anmeldes, som den skal, er det alvorligt, fordi både erhvervsliv og forbrugere kan lide skade.”

De to energiselskaber SEAS-NVE og Syd Energi har hver vedtaget en bøde på 4 millioner kroner. Bøderne betaler de for forsætligt eller groft uagtsomt at have:

  • undladt at anmelde en anmeldelsespligtig fusion
  • gennemført fusionen før myndighedernes godkendelse i sommeren 2017.

Tilbage i 2012 undlod de to energiselskaber SEAS-NVE og Syd Energi at anmelde deres fælles overtagelse af selskabet ChoosEV til konkurrencemyndighederne. ChoosEV, der leverer ladeløsninger til elbiler, skiftede kort efter navn til Clever. Bødernes størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og energiselskabernes omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at de to energiselskaber selv henvendte sig til myndighederne i februar 2017 og erkendte overtrædelsen. Efter forudgående drøftelser modtog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en forenklet anmeldelse af fusionen den 14. august 2017, og fusionen blev godkendt uden indgreb den 23. august 2017. Syd Energi har siden solgt hele sin ejerandel i Clever.

Læs bødeforelæg Syd Energi

Læs bødeforelæg SEAS-NVE