Digitalisering

Delt om datadeling

Artikel af Henrik Molsted Wanscher, Danmarks Statistik

Danskerne er meget delte, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt det er godt, at de offentlige myndigheder kan dele borgenes persondata for at effektivisere deres arbejdsprocsser. En ny interviewundersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at cirka halvdelen af danskerne siger nej til spørgsmålet om, hvorvidt det er en positiv udvikling, at de offentlige myndigheder deler borgernes persondata for at blive mere effektive. På den anden side svarer stort set lige så mange i samme undersøgelse, at de synes, at det er en positiv udvikling. 3 pct. har ikke taget stilling og svarer ’Ved ikke’.

Selvom flertallet af danskere overordnet er tilfredse med graden af den beskyttelse offentlige myndigheder yder overfor borgernes persondata, mener mange, at der er plads til forbedringer. Næsten en tiendedel af de adspurgte i interviewundersøgelsen svarede, at myndighederne slet ikke passer på borgernes persondata. Tre fjerdedele  svarede, at myndighederne passer på persondata i mindre eller nogen grad. Resten mente, at myndighederne i høj grad passer på persondata. Ser man på svarene opdelt på køn, er der en tendens til, at mændene har lidt stærkere holdninger til spørgsmålet end kvinder. Man ser i hvert fald, at de to ydrekategorier ’I høj grad’ og ’Slet ikke’ samlet optager over en fjerdedel af mændens svar, mens det kun er tilfældet for under en femtedel af kvindernes.

Læs videre her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/halvdelen-af-danskerne-er-skeptiske-overfor-oget-deling-af-persondata-i-det-offentlige?publisherId=3274962&releaseId=13034825