INDKØB, UDBUD & OPS

Det er sommer – det er udbudstid

Bee on a Dandelion

Brugerklubben SBSYS afholder udbud

Brugerklubben SBSYS udbyder ved udbud med forhandling 2 rammeaftaler omhandlende IT-tjenesteydelser vedrørende vedligeholdelse og support af hhv. SBSYS ESDH-system samt integrationsplatformen til SBSYS ESDH, SBSIP. Brugerklubben SBSYS udbyder således 2 udbud, henholdsvis:

Udbud 1, Support og understøttelse af SBSYS med alle modulerne som omfatter:

  1. Teknisk support af SBSYS-systemet hos hvert af medlemmerne
  2. Håndtering og varetagelse af opdateringer af SBSYS-systemet hos hvert medlem 1 – 3 gange om året
  3. Deployment af Patches hos hvert medlem ved behov
  4. Samarbejde med leverandører og medlemmet, herunder særligt udviklingsleverandør af SBSYS og den kommende SBSIPsupport-leverandør i tilfælde af driftsforstyrrelser og gennemførelse af problem management.

Udbud 2, Support og understøttelse af SBSIP med moduler og webklient som omfatter følgende ydelser:

  1. Teknisk support af SBSIP hos hvert af medlemmerne
  2. Automatisk udrulning af opdateringer og patches på SBSIP-systemet hos hvert medlem
  3. Proaktiv driftsovervågning gennem anvendelse af et driftsværktøj
  4. Samarbejde med andre parter særligt den kommende SBSYSsupport-leverandøren i tilfælde af driftsforstyrrelser og problem management

Begge udbud gennemføres som udbud med forhandling, hvorfor første skridt i udbudsprocessen er en prækvalifikationsfase, hvor interesserede leverandører inviteres til at aflevere en ansøgning om prækvalifikation.

Adgang til udbudsmaterialerne
Udbudsmaterialet kan hentes via det elektroniske udbudssystem TenderKONNECT.
For Udbud 1, Support og understøttelse af SBSYS: https://tender.konnect.dk/invite/110
For Udbud 2, Support og understøttelse af SBSIP: https://tender.konnect.dk/invite/111

Tilbud
Tilbud skal afleveres i udbudssystemet TenderKONNECT inden fredag den 17.08.2018 kl. 12.00.

Spørgsmål til udbudsmaterialet
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles ved anvendelse af udbudssystemet TenderKONNECT. Spørgefrist er fredag den 08.08.2018.