SAMFUND

Affald: Politiske valg

Per Nikolaj Bukh, professor på Aalborg Universitet kalder det i en artikel i Finans for en uskik, når fordelingen af bestyrelsesposter bliver en del af den politiske konstituering i kommunerne, hvor formandsposterne i de kommunale selskaber er attraktive. Det er oftest til ugunst for forbrugerne, siger han.

Finans fortæller, at kommunalpolitikere i udstrakt grad udpeger sig selv til at stå i spidsen for kommunale selskaber i stedet for at hyre professionelle bestyrelsesmedlemmer. På affaldsområdet er 85 pct. af bestyrelsesposterne besat af kommunalpolitikere, der tilsammen scorer over 8 mio. kr. om året på bestyrelsesarbejdet. Det viser en kortlægning af affaldsbestyrelserne, som Jyllands-Posten og Finans har foretaget.

De bedst lønnede bestyrelsesformænd i affaldsselskaberne får 150.000-200.000 kr. om året. Blandt dem er en værtshusejer, en tidligere kasernemester, en tømrermester og en salgschef ved en natklubvirksomhed, fortæller Finans.