SAMFUND

SAMFUND

Værre end frygtet

DANVA: Forurening med sprøjtemiddel i grundvand er værre end frygtet. forudser dyrere vand.
Nye undersøgelser i grundvandsovervågningen...

SAMFUND

Værn mod ulige konkurrence

Regeringen: Ny bred aftale vil sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige, Private virksomheder skal nu kunne klage ét sted, hvis...