Nyt i Lov & Jura

Lov & Jura

Evaluering – pris/kvalitet

Evaluering af pris og kvalitet på store sortimenter er stadig svært
Klagenævnet afsiger interessant kendelse om muligheden for at foretage...

Lov & Jura

Opsættende virkning …

Klagenævnet afsiger delkendelse og tillægger klagen opsættende virkning
I en endnu ikke offentliggjort delkendelse af 26. januar 2018 giver...