Nyt i Lov & Jura

Lov & Jura

EU-DOMSTOLEN OM SELF-CLEANING

EU-DOMSTOLEN: EN ØKONOMISK AKTØR, SOM ØNSKER SELF-CLEANING, SKAL SAMARBEJDE MED BÅDE UNDERSØGELSESMYNDIGHEDEN OG DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED
Den...

Lov & Jura

Unormalt lavt tilbud?

ORDREGIVER SKØNNER SELV OM ET TILBUD FOREKOMMER UNORMALT LAVT
Den 3. oktober 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse i relation til begrebet...