Aktuel indkøber

Miljømærker & udbudsplaner

Miljømærkning Danmark tilbyder nu at give jeres udbudsplan et miljømærketjek og dermed en vurdering af, i hvilke af jeres kommende udbud I med fordel kan bruge miljømærkerne til at sikre produkter, der lever op til skrappe miljø- og kemikaliekrav.

OVERBLIK OG RELEVANS.- Miljømærketjekket giver et overblik og en førstehåndsvurdering af, om det vil være relevant at bruge Svanemærket eller EU-Blomsten til at fastsætte miljøkrav i de enkelte udbud – og hvordan kravene i givet fald kan eller bør indgå. Miljømærker kan nemlig indgå i et udbud både som mindstekrav, pointkrav eller kontraktvilkår – og valget bør bl.a. afhænge af mulighederne i markedet, forklarer Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark.

Hvis udbuddet får en høj score, kan det være relevant at stille mindstekrav om Svanen eller EU-Blomsten. Hvis et udbud derimod får en lave score, kan et krav om miljømærker risikere at indsnævre konkurrencen og dermed jeres valgmuligheder for meget. Så kan I i stedet vælge at bruge miljømærkerne som et under- eller delkriterie til tildelingskriteriet, så det vægter positivt, hvis der tilbydes miljømærkede produkter. Eller I kan vælge at bruge miljømærkerne som vilkår for kontraktens gennemførelse, så det alene er det vindende tilbud, der skal være miljømærket.

EN GOD HJÆLP. – Vi har lige givet vores udbudsplan et miljømærketjek. Det er en god hjælp i vores arbejde med grønne indkøb. Både fordi vi nu har overblik over de udbud, hvor vi kan bruge Svanemærket eller EU-Blomsten til at inddrage miljøhensyn, og fordi det at miljømærkerne er skrevet ind i udbudsplanen sikrer, at vi husker dem, når vi skal i gang med de enkelte udbud, siger Cecilie Schwartz Førby, udbudschef i Odense Kommune (foto).

Læs hele artiklen her: https://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2018/01/giv-udbudsplanen-et-miljoemaerketjek