Digitalisering

Robotteam gavner i Odense

Odense Kommune har med robotten Tyra gang i en lang række projekter med RPA, Robotic Proces Automation.

Af Per Roholt, EG A/S

Et særligt robotteam har været med til at bane vejen til succes ved at skabe sammenhæng mellem forretningens ønsker og teknologien. Det er afgørende at får skabt et fælles sprog og afstemme forventningerne, mener it- og digitaliseringschef, Jørgen Brolykke Rasmussen.

Tidligere håndterede kommunens medarbejdere i Beskæftigelse- og Socialforvaltningen fx manuelt  ca.12.000 lægeerklæringsfakturaer og ca. 35.800 digitale underretninger om året. Pilotprojektet skar to tredjedele af tidsforbruget for fakturaer og halvdelen for underretninger.

Derfor har kommunen fået færten af effektivitetspotentialet ved hjælp af RPA, og har “snuden i sporet”, som it- og digitaliseringschef, Jørgen Brolykke Rasmussen udtrykker det. Konkret betyder det, at kommunen p.t. er i gang med at kvalificere 70 nye RPA-projekter.

Netop for at kvalificere og styre de mange projekter er det nødvendigt at få sat det rigtige hold fra starten, og derfor har kommunen haft succes med at nedsætte et særligt robotteam, der består af både “kode-fyre” og proceskonsulenter, der kan gå i dialog med forretningen, forklarer Jørgen Brolykke Rasmussen.

Hvis man vil have succes er det dog vigtigt, at alle roller er kendt og besat med kompetente medarbejdere med de rette kompetencer.

Se tabeloversig og videopræsentation her: https://samfundsdesign.dk/temaer/big-data–disruption/robot-team-gavner-rpa-projekter-i-odense/