FORSYNING & ENERGI

Smart spildevand

Smart spildevand skal sikre Kolding imod oversvømmelse. Kolding by arbejder på en hel række klimatilpasninger, der skal forhindre vand i kældrene og oversvømmede kloakker i bymidten. Det ’smarte spildevand’ i Kolding adskiller sig ved også at fokusere på at reducere CO2-udledning.

”Klimavand”, som er kommunen og forsyningsselskabet BlueKolding i forening, tager med en række projekter kampen op imod de udfordringer, som klimaforandringer medfører for fjordbyen Kolding. Projekterne omfatter både afkobling af regnvand fra det almindelige kloaksystem, forsinkelsesbassiner, regnvandsbede og klimaveje.

Årsagen er de massive mængder regnvand, som skal kunne ledes igennem Kolding. Især et stort, centralt område i midtbyen er truet af oversvømmelser, vand i kældrene og kloakker, der løber over, fordi det ligger lavt. I dette område ligger Slotssøen. Helt centralt og kun få hundrede meter fra fjorden.

Men ved at fokusere på forskellige løsninger til ’smart spildevand’ arbejder Klimavand nu på at afkoble tilstrækkelig meget regnvand fra byens kloakker, så systemet kan klare sig uden at løbe over, når der er skybrud.

NIRAS er rådgiver for Kolding Kommune på de klimatilpasninger, som vedrører området omkring Slotssøen.

Læs videre her: https://www.niras.dk/projekter/smart-spildevand-skal-sikre-kolding-imod-oversvoemmelse/