INDKØB, UDBUD & OPS

Ulovlig koordinering af tilbud

ØFP en organisation, derafgiver blandt andet tilbud på handicapkørsel, flexkørsel og patientbefordring på vegne af sine medlemmer, når kommuner, regioner eller trafikselskabers sender opgaver i udbud har koordineret afgivelse af tilbud på offentlige opgaver.

Samtidig forbød ØFP’s vedtægter medlemmer selv at byde på de opgaver, som ØFP bød på. Opgaverne vedrørte persontransport – som for eksempel skolekørsel og patientbefordring – i Midtjylland. Konkurrencerådet har nu politianmeldt ØFP.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz (foto), siger: – Når en brancheforening koordinerer sine medlemmers tilbudsgivning, begrænser det konkurrencen medlemmerne imellem, og det udgør en grov overtrædelse af konkurrenceloven. I sidste ende går det ud over skatteborgerne, der risikerer færre eller dårlige ydelser for pengene.

– Medlemmerne har løbende koordineret tilbudsgivning gennem ØFP, og har samtidig afskærmet andre medlemmer fra at byde på de udbud, som foreningen bød på. Sagen handler dermed ikke om, hvorvidt to eller flere vognmænd på eget initiativ lovligt kunne have budt sammen. Det ville de normalt kunne i det omfang, det var nødvendigt for at kunne byde, lyder meldingen.

Konkurrencerådet har afgjort, at Økonomisk Forening for Persontransport (ØFP) ved at koordinere sine medlemmers tilbudsgivning har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Konkurrencerådet har desuden besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.