INDKØB, UDBUD & OPS

Offentlige indkøb i praksis

Offentlige indkøb i praksis

Jesper Fabricius ny udgave af Offentlige indkøb i praksis

Af: Konkurrenceraadgivning.dk

Bogen er derfor særdeles nyttig for både ordregivere, tilbudsgivere og rådgivere, – og fremstår som den mest centrale og grundige regelgennemgang på udbudsområdet. Så op på hylden med den.

4. udgaven af Offentlige indkøb i praksis gennemgår reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor. 4. udgaven er gennemgribende ændret og omskrevet i forhold til 3. udgaven som følge af indførelsen af udbudsloven og ændringen af tilbudsloven den 1. januar 2016. Udbudsloven implementerer EU’s udbudsdirektiv m.m. Der er således tale om et paradigmeskifte, idet EU’s udbudsregler tidligere blev implementeret ved, at EU-direktivet blev optaget direkte som bilag til en dansk bekendtgørelse. Ved at omskrive det meget detaljerede direktiv til dansk lov opstår der mulighed for fortolkningsproblemer. Fremstillingen lægger ikke skjul på, når dette er/kan være tilfældet.

Med udgangspunkt i reglerne, retspraksis og praksis fra Klagenævnet for Udbud gennemgås håndteringen af udbudsprocesser og klager herover. Forløbet af en udbudsproces er beskrevet, så den trods reglernes detailrigdom, er ude i alle hjørner af processen samtidig med, at den er lettilgængelig for ordregivere, tilbudsgivere, rådgivere og andre der arbejder med udbud og offentlige anskaffelser.

Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler er kun omtalt i mindre grad, men forfatteren påpeger, at forsyningsvirksomhedsdirektivets procedureregler et langt stykke af vejen følger reglerne i udbudsloven.

Tilbudsloven gælder for anskaffelser under udbudslovens tærskelværdier. Tilbudsloven pålægger ordregivere en annonceringspligt, men procedurereglerne er i forhold til udbudslovens meget detaljerede procedureregler yderst beskedne. Fremstillingen gennemgår reglerne, men det er efter anmelderens vurdering tvivlsomt om tilbudsloven har nogen reel betydning, og om reglerne efterleves.

Udbudsreglerne er på grund af deres detailrigdom af bestemmelser en kompleks størrelse, hvor det er let at fare vild i regeljunglen. Men her er 4. udgaven af Offentlige indkøb i praksis en uvurderlig hjælp.