MARKEDS- & AKTØRNYT

Byggelystne kommuner

Construction crane over orange sunset sky
Byggefakta A/S har netop udgivet rapporten ”Kommunernes investeringer 2018-2021”, som er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunernes forvaltninger og økonomiafdelinger. Rapporten giver overblik over samtlige 98 kommuners væsentligste bygge- og anlægsinvesteringer de kommende fire år. 73 milliarder fordelt på 6.147 projekter – Så meget bygger de danske kommuner for frem til 2021
De danske kommuner har planlagt og budgetteret med projekter for 73,6 milliarder fordelt på 6.147 projekter i perioden 2018-2021. Men der er enorme forskelle på aktiviteten i de enkelte kommuner.
– Det er især anlægsarbejde og skoleprojekter, der fylder blandt de kommunale projekter. Disse grupper udgør hhv. 36 og 28 pct. af projekterne frem til udgangen af 2021. Kommunerne forventer at igangsætte anlægsprojekter for hele 27,1 mia. kr. de kommende fire år, mens der er planlagt projekter indenfor ”Skole, uddannelse & forskning” for knap 20 mia. kr. Projekter indenfor ”Sport, fritid, kultur & hotel” og ”Sundheds- og socialvæsenet” tegner hver for 13 pct. af de planlagte projekter, fortæller Thomas Bejer-Andersen, direktør i Byggefakta A/S. Der er enorme forskelle på kommunernes aktivitetsniveau. Dette tydeliggøres af nøgletallet for de enkelte kommuners byggeaktivitet per indbygger. De danske kommuner bygger i gennemsnit for 12.724 kr. per indbygger i Danmark, en fremgang på 395 kr. i forhold til sidste år. Høje-Taastrup Kommune indtager førstepladsen med planlagte projekter for 1,2 mia. kr., hvilket svarer til byggerier for 23.959 kr. per indbygger, dette er 88 pct. højere end landsgennemsnittet. På andenpladsen ligger Gladsaxe Kommune, som bygger for knap 1,6 mia. kr., hvilket svarer til 22.897 kr. per indbygger. Hillerød kommune indtager en tredjeplads med projekter for 21.290 kr. per indbygger.

Rapporten “Kommunernes Investeringer 2018-2021” er til fri download via byggefakta.dk.