Digitalisering

Strategi skal styre

Kilde: Delotte – public perspective. I flere år har Danmark været en digital frontløber, og Europa-Kommissionen har kåret Danmark som EU’s mest digitaliseringsparate land. Danskerne tjekker deres årsopgørelser med NemID og registrerer alt fra flytning til nystartede virksomheder online. Men hvis Danmark fortsat skal være med helt fremme, kræver det, at der sættes fokus på kvaliteten af myndighedernes it-systemer helt op på ledelsesniveau.

Derfor har regeringen lanceret en ny strategi for it-styring i staten, der bærer titlen “Et solidt it-fundament”. Strategien, som Deloitte har bistået i udarbejdelsen af, består blandt andet af en it-porteføljestyringsmodel med seks dimensioner, som gør det muligt for myndighederne at kortlægge, hvilke udfordringer de står overfor med deres nuværende it-systemer. På baggrund af kortlægningen skal myndighederne udarbejde en handlingsplan for, hvordan udfordringerne løses.

Der er lagt op til, at ledelsen skal forholde sig aktivt til kortlægningen, fortæller Rikke Hougaard Zeberg, der er direktør i Digitaliseringsstyrelsen: – Fokus på it skal løftes op på ledelsesgangen, og de seks dimensioner dækker over de områder, som vi mener, topledelsen skal have fokus på. De er udvalgt for at sikre, at man kommer hele vejen rundt om de udfordringer, vi ser i staten, siger hun.

Læs videre her: http://publicperspectives.dk/ny-strategi-skal-styrke-statens-it-styring/