MARKEDS- & AKTØRNYT

Nej tak til private som grundlast!

Nej tak til private som grundlast! Men stort ja tak, til meget mere videndeling.

Jens Højgaard fra Ældre Sagen var klar i mælet i debatten om OPP på velfærdsområdet på ”Velfærdens Årsdag 2018” hos Dansk Erhverv.

– Vi siger pænt ”nej tak” til at private leverandører skal agere grundlast på velfærds- og plejeområdet. Vi er helt med på at de private leverandører kan agere spidslast og levere gode løsninger, men generelt finder vi det ikke attraktivt at basere disse systemer på privat foretagsomhed, lød meldingen.

Borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød Kommune (foto) fortalte, at det var Kommunens oplevelse, at borgerne ikke helt var parate til de mange nye teknologi-tiltag, som kunne vinde indpas i sundhedssektorens dagligdag. – Det må vi selv sat tage bestik af – og sikre løsninger der ikke virker fremmede for borgerne.

Meget mere videndeling. I OPP-debatten kom vinklerne ”ejerskab til viden og erfaringer” også til debat. Er det reelt offentlige data – eller “forputter” viden og data sig i private selskaber, lød et åbent spørgsmål fra en tidligere session.

Paneldebatten om konkurrence på kvalitet gav et godt svar: – Der skal meget mere videndeling til. Reelt ved man meget lidt om hinanden og de indbyrdes opgaveløsniger rundt omkring i landet. Kommunerne er alt for styrende i de mange processer, lød udmeldingen fra May Bjerre Eiby fra de private friplejehjem i Gribskov – og hun blev fulgt op af Weidemann fra OK-Fonden, der efterlyste en videndeling via hhv. driftsselskaber og udviklingsselskaber. – Lad os sætte os sammen rundt om bordet og udveksle viden og erfaringer til gavn for de borgere vi servicerer. Ellers står vi jo her igen på samme sted om 5 år og diskuterer de samme problemstillinger, lød opfordringen.

Den politiske vinkel. – Generelt vil vi blot fremme, at der er forskellige løsninger, modeller og servicegrader at vælge imellem. Vi har ikke et religiøst forhold til om opgaveløseren er privat eller offentlig. Sådan sagde Jane Heitmann, MF for (V) – og hun blev støttet af Astrid Krag MF for (S). – De praktiske løsninger og valg skal jo træffes af kompetente ledelser. Vi blander os gerne i dialogen, men reelt er det jo et ledelsesproblem, hvordan man vælger at tilrettelægge løsninger og bestemme servicegrader, sagde Heitmann – og hewnviste til erfaringer fra Japan, hvor man grundlæggende havde fundet løsninger med en højere sammenhængskraft – blot ved i bosætningen at organisere sig mere optimalt.