INDKØB, UDBUD & OPS

Øget klarhed om tildeling

Ændring af udbudslov skal skabe større klarhed om tildeling af udbudte opgaver

Regeringen ønsker større klarhed om tildeling af udbudte opgaver og har netop sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget med det lovforberedende arbejde.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har sendt et forslag til ændring af udbudsloven i høring. Forslaget indeholder blandt andet to nye pligter for ordregivere:

  • Pligt til at fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.
  • Pligt til at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter.

Med forslaget om pligt til at fastlægge og beskrive evalueringsmodellen i udbudsmaterialet vil regeringen bringe retstilstanden i overensstemmelse med udbudslovens hensigt.

Det sker efter, at Klagenævnet for Udbud i august 2017 i en principiel sag afgjorde, at ordregivere kunne undlade at offentliggøre alle dele af evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Afgørelsen handlede om et udbud fra Region Midtjylland af anæstesiapparater og -monitorer.

Lovforslaget sendes nu i høring og ventes fremsat i Folketinget inden udgangen af 2018.