SAMFUND

Fakta knækker myter om innovative offentlige

Nye tal: Offentlige arbejdspladser samarbejder på livet løs om nye løsninger

Næsten fire ud af fem offentlige innovationer sker i samarbejde med en eller flere aktører uden for egen arbejdsplads, viser nye tal fra Center for Offentlig Innovation. Det dræber myten om en offentlig sektor, der lukker sig om sig selv. Positivt, mener innovationsminister.

Børnehaver, sygehuse, jobcentre og politistationer: Offentlige arbejdspladser samarbejder på livet løs om at skabe nye og bedre løsninger. Næsten fire ud af fem innovationer i den offentlige sektor sker i samarbejde med én eller flere aktører uden for egen arbejdsplads. Det viser håndbogen “NYT SAMMEN BEDRE”, som er skrevet af Center for Offentlig Innovation. Bogen udkommer onsdag den 10. oktober på Dansk Psykologisk Forlag. Innovation skabt i samarbejde fører oftere til højere kvalitet, større effektivitet og bedre borgerinddragelse, fremgår det også af bogen.- Det dræber myten om en offentlig sektor, der står alene og lukker sig om sig selv. Tværtimod er den offentlige sektor åben som en ladeport, og borgere, frivillige og virksomheder går hver dag ind af døren for at være med til at skabe bedre løsninger. Det er både godt og nødvendigt: Rigtig mange af de komplekse udfordringer, offentlige arbejdspladser er sat til at løse, kan kun løses i samarbejde,” siger analysechef i Center for Offentlig Innovation Ole Bech Lykkebo.

Håndbogen bygger på helt nye tal fra COI’s Innovationsbarometer og viser, at 80 procent af alle offentlige arbejdspladser har indført mindst én innovation i perioden 2015-2016. En innovation kan være et nyt produkt, en ny service, en ny måde at kommunikere på eller en ny eller væsentligt ændret måde at arbejde på. 79 procent af de innovationer er udført i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere. Det kan være alt fra vidensinstitutioner, private virksomheder, borgere, frivillige foreninger, fonde og udlandet til andre offentlige arbejdspladser enten inden eller uden for samme ministerområde, kommune eller region. 79 procent af de offentlige innovationer skabes i samarbejde med en eller flere aktører uden for arbejdspladsen

Analysechef i COI Ole Bech Lykkebo pointerer, at innovation skabt i samarbejde er godt – men at der også er bump på vejen: – Paradoksalt nok er begrænsede ressourcer oftere en udfordring, når flere skal arbejde sammen om innovationerne. Måske fordi investeringer og gevinster er ulige fordelt mellem deltagene. Så man skal samarbejde fordi det virker – ikke fordi det er let,” siger Ole Bech Lykkebo. Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger:- Det er positivt, at offentlige medarbejdere og ledere tør gå nye veje for at skabe bedre velfærd til gavn for borgere og virksomheder. Som led i arbejdet med regeringens Sammenhængsreform har jeg selv besøgt alle landets 98 kommuner, 5 regioner og en række statslige arbejdspladser, hvor har jeg har set vellykkede eksempler på, at man både samarbejder på tværs af den offentlige sektor og inddrager borgere, frivillige og private virksomheder i arbejdet med at skabe nye løsninger, der bl.a. kan hæve kvaliteten i opgaveløsningen og servicen. Samtidig har flere dog givet udtryk for, at bureaukrati og silotænkning kan stå i vejen for gode løsninger og samarbejdet på tværs. Det skal vi gerne have ændret på, og derfor har jeg også taget mange af inputtene med mig i arbejdet med Sammenhængsreformens enkelte reformspor, som vi er i fuld gang med at præsentere.

Næstformand i KL Martin Damm (V) siger: Jeg er glad for at få banket en pæl igennem myten om, at det offentlige lukker sig om sig selv. De her tal viser med al ønskelig tydelighed, at der er en motorvej at spille bold på, hvis man har de rette visioner og idéer. Vi ser ind i en fremtid, hvor der bliver flere ældre, flere børn og færre i den erhvervsaktive alder. Her bliver det helt afgørende, at vi samarbejder – også mellem arbejdsmarkedets parter – om at finde nye veje i opgaveløsningen på velfærdsområderne.