Aktuel indkøber

Indkøb: En nøgle til et lavere klimaaftryk

I Region Midtjylland er man nu for alvor gået i gang med at sætte indkøb af varer og tjenesteydelser under klima-luppen. Regionens første klimaregnskab afslører nemlig, at disse indkøb står for størstedelen af regionens samlede klimaaftryk. Klimaregnskabet viser, at Region Midtjyllands aktiviteter i 2017 medførte et klimaaftryk på 592.000 tons CO2. Det svarer til 30.000-35.000 danskeres klimaaftryk.

Af klimaregnskabet fremgår det også, at tjenesteydelser bidrager med den største del af indkøbenes klimaaftryk. Det er en bred kategori, som både dækker over håndværkerydelser, rengøring og andre serviceydelser. På andenpladsen ligger indkøb af læge- og sygefaglige produkter. Den tredjestørste kategori er indkøb af medicin, og herefter kommer varer som for eksempel kontorartikler, beklædning, møbler, IT-udstyr.Regnskabet kortlægger klimapåvirkningen af regionens årlige aktiviteter, blandt andet dén som er forbundet med fremstilling af indkøbte varer og tjenesteydelser. Og netop denne del viser sig at udgøre det største klimatryk. Mens transport og energiforbrug står for henholdsvis 8 og 7 %, så tegner indkøb af varer og tjenesteydelser sig for hele 70 % af den samlede påvirkning.

Resultatet kommer ikke bag på bæredygtighedskoordinator i Indkøb & Medicoteknik Christian Leth Christensen, der har været regionens tovholder på udarbejdelsen af klimaregnskabet, men han vurderer, at procentfordelingen er kommet som en overraskelse andre steder i organisationen. – Det har givet stof til eftertanke for Regionsrådet, hvor meget indkøb og tjenesteydelser egentlig fylder i det samlede klimaregnskab, men det er jo også derfor, vi har fået rapporten udarbejdet. Vi står med en stor samfundsmæssig og global udfordring og ansvar, og her kan vi igennem indkøb være med til at gøre en forskel ved at samarbejde med og stille krav til leverandørkæden, siger Christian Leth Christensen.

Læs videre her: https://ansvarligeindkob.dk/case/region-midt-klimaaftryk/